dinsdag 14 maart 2017

ISLAM is de bron van terrorisme

BudLzqnIMAA0Zd3.jpg-largeSinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims.De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is(Islam is gezonden voor de hele mensheid"-Koran 34:28).De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.In tegenstelling tot de Koran, doet de Bijbel geen oproepen tot geweld/Jihad, die gelden voor alle plaatsen en alle tijden.De teksten van de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.Deze boek is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim)…

Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De wereldwijde Jihad is al aan de gang, zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw(Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)....„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”(Koran: 8:39)…Doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.(Koran/soera 9:5)...Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden. In afwachting van de hele umma(islamitische gemeenschap) om het werk te verrichten, voeren veel moslims de strijd nu op eigen initiatief. Ook dit wordt gemotiveerd door een koranvers, dat zegt dat iedereen moet vechten voor de zaak van Allah, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad(een militaire missie,kolonisatie), de kernideologie van de Islam.Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad...

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam.En degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim. De jihadisten die moorden in naam van Islam, rechtvaardigen hun acties door het bestaan van kafir's, in werkelijkheid worden ze gedreven door de bewuste aanwezigheid van niet-moslims/ongelovige " kafir's".Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.IS,Hezbollah, Boko Haran,Moslim Broederschap,Hamas, al die organisaties komen voort uit de Islam.Alle leden zijn moslim. Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)...Terrorisme is enkel een van de vele strategieen, die vijand gebruikt om ons te onderwerpen... 

Deze harde kern van jihad moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims - misschien wel 80 procent. Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren.Mensen zijn niet geneigd om in opstand te komen tegen geweldadige partijen.Daarom kunnen kleine, maar gewelddadige groepen/personen al snel de agenda bepalen. In de geschiedenis zijn daar ontelbare voorbeelden van te vinden...De fanatici onder de moslims bepalen vandaag de agenda in de wereld. Zij trekken de kar en halen de kastanjes uit het vuur.Het zijn de fanatici die elk van de 50 gewapende conflicten wereldwijd uitlokken. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.Het zijn de fanatici die hun jongeren leren om te doden en zelfmoordaanslagen te plegen. Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten.De vredevolle meerderheid is irrelevant! Alles wat nodig is om het kwaad te doen groeien zijn mensen die niets doen...

De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de jihad. Nadat ze Israël verslagen hebben, is de rest van de wereld aan de beurt.De Islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied, blijft ten eeuwigen dage islamitisch...

Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de Sharia en de Islam...„Vijandschap en haat zullen ALTIJD tussen ons(moslims) staan, totdat jullie(niet-moslims) alleen in Allah geloven”(Koran 60:4). Dat is de basis van de relatie tussen de ongelovige/niet-moslims en de moslim. Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van deze politieke religie/ideologie.Moslims worden opgevoed met het idee dat alle andere religies fout zitten.Zij zeggen dat christenen en joden de heilige boeken van God de Bijbel en Thora vervalst en verminkt hebben. Daarom zijn ze ongelovigen en verdienen de dood en gaan naar de hel.De moslims zien zichzelf als heiligen. Ze zien zich als de redders van de wereld.Ze zijn op de juiste weg van Allah. De niet-moslims zijn op de verkeerde weg. Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

Om de Islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie, die niets te maken zou hebben met de ware Islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke Islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke Islam.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten.Tussen Islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de Islam als het kuiken in het ei.En de waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die Islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt…

Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.We moeten de militante Islam militair bevechten en haar ideologie ideologisch! En het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets terwijl het ons massas geld kost. En er staan wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan.Als je terrorisme wilt bestrijden in Europa, begint met de islamitische websites, die soms financieel worden ondersteund door Westerse regering, begin in de moskeeën en op de islamitische scholen en sluit de grenzen nu!...

We moeten de ISLAM blootleggen aan de wereld.Bestrijd de ideologie van het terrorisme,de Islam. Vernietig deze verschikkelijke ideologie door onderwijs/opvoeding. Dwangmatig en agressief. Steun schrijvers die deze oorlog voeren. Produceer en vertaal anti islamitische lektuur en verspreid het ver en wijd. Start een radio en TV programma voor het bediscussieren van de Islam, Mohammed en de Koran in alle talen en zend het wereldwijd uit. Dit is cruciaal.Internet opent de hele wereld zodat we onderscheid tussen slecht en goed kunnen maken. En als je de moslims de vrijheid gunt, stort de Islam in een klap in!…