dinsdag 14 maart 2017

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de Islam

https://i2.wp.com/www.funx.nl/images/2015/06/15_hijabaf3.jpgAllah houdt niet van vrouwen.De Islam is een intolerante ideologie bij uitstek, waarin vrouwen als tweederangs burgers worden beschouwd.In de Koran wordt de vrouw systematisch als tweederangsfiguur afgeschilderd.In plaats van wederzijdse liefde en respect tussen de echtparen te propageren, verplicht de Islam de vrouw tot gehoorzaamheid aan haar man(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“-Koran 2:228).Vrouwen worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen. Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag. Kinderhuwelijken worden in de Koran goedgekeurd(Soera 65, 4).Kort na Ayatollah Khomeini’s revolutie in Iran (1979), verlaagde hij de huwleeftijd voor meisje van 18 naar negen jaar oud.Hij huwde een meisje van tien jaar, en moedigde andere mannen aan om dit ook te doen.Volgens de Iraanse website Tabnak zijn er in 2010 zo’n 42.000 kinderen tussen de 10 en 14 jaar getrouwd.In Irak,Afghanistan,Saudi-Arabië,Turkije steken vrouwen zichzelf in brand om aan een slecht huwelijk te ontsnappen...

Allah heeft aan mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten gegeven.De regels en de wetten (instructies) in de Islam die vrouwen ondergeschikt maken zijn talrijk.Zo keurt de Koran uitdrukkelijk de veelwijverij goed (Soera 23, v. 1-6 en S 4, 4): een man mag seksuele betrekkingen hebben met vier echtgenoten en een onbepaald aantal slavinnen. Een man kan zijn echtgenote verstoten, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is (S 65, 1). Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard (S 3, 282). De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man (S 4, 176). De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (S 4, 34).Een vrouw aan haar man moet gehoorzamen,omgekeerd geldt dit niet.In islamitische landen waar de Sharia geldt, verkrachte vrouwen worden gestraft vanwege hun zogenaamde overspeligheid (gestenigd als ze getrouwd zijn) of hun ontucht (honderd zweepslagen als ze nog niet getrouwd zijn), terwijl de verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.En verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie.Volgens de Sharia, de islamitische wet, bestaat er helemaal niet zoiets als verkrachting(op dit moment zijn er ongeveer 50 landen met een vorm van Sharia wetgeving)....De mullahs en de leiders van moskeeën mogen beweren dat zij niets te maken hebben met de onwrikbare status van vrouwen als tweederangs burgers in hun gemeenschap, maar de plaats die zij voor vrouwen reserveren in het huis van God, de moskee, onthult hun ware overtuiging. Zij worden naar achteren gestuurd, of achter gordijnen, of naar kelders of balkons geduwd, omdat zij niet als onze moeders, dochters of zusters worden beschouwd, maar als seksuele uitlokkers, die onze mannelijke hartstochten doen ontbranden.....

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab werd vanaf het begin opgelegd om de vrouwen te tonen dat zij tweederangs burgers zijn, dat mannen hun lichamen beheren, dat mannen hen kunnen dwingen om te dragen wat de mannen verkiezen, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz...Mensen die het dragen van de hoofddoek prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden(door de hoofddoek, laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn)...Het dragen van de hoofddoek heeft niets met de Islam als religie te maken, maar maakt deel uit van de culturele Jihad, de plicht die iedere moslim heeft om de kafirs, de ongelovigen – wij dus – te bestrijden en de heerschappij van de Islam te vestigen.Er staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:“En zij moeten sluiers over hun boezem drage en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten.“(Koran 24:31)....

De vrouwenhaat vlucht mee naar West-Europa.Op oudejaarsnacht werd in Keulen een groot aantal vrouwen het slachtoffer van seksueel geweld.De meeste verdachten van de aanrandingen en verkrachtingen in Keulen waren asielzoekers/"vluchtelingen':het zijn 30 Marokkanen, 27 Algerijnen, drie Tunesiërs en een Libiër.Maar,de Nieuwjaarsnacht verkrachtingen waren niet alleen in Keulen,ook in Hamburg en andere Duitse steden.De Duitse minister van justitie zei dat deze grootschalige seksuele terreur was georganiseerd en gepland.Uit talloze goed gedocumenteerde gevallen in Zweden, Finland, Denemarken,VK en de ‘Arabische Lente’-landen, blijkt dat deze modus operandi eenduidig verbonden is aan islamitische dadergroepen(de insluiting van een vrouw, met als oogmerk aanranding/verkrachting/vernedering/roof, door een groep daders onder tumultueuze omstandigheden in de openbare ruimte, in cirkel- of tunnel-vorm, waarbij omstanders en hulpdiensten worden weerhouden in te grijpen en de vrouw niet kan ontsnappen).Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen, zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren.En zolang multiculti-politici of hun families niet getroffen worden, vinden ze het allemaal zo erg niet... 

Wie de Islam alleen beschouwt als een religie, heeft het volledig verkeerd. Islam is niet alleen een religie, het is tevens een politiek, militair, sociaal, economisch, juridisch, expansionistisch en imperialistisch (beoogt werelddominantie) systeem, dat in een 7de eeuws Arabisch keurslijf zit en nooit een Verlichting ondergaan heeft. De Islam houdt zich niet alleen bezig met de moslims maar ook met de niet-moslims. Twee derde van de Koran is gewijd aan de niet-gelovigen, hoe ze moeten behandeld, beheerst en onderworpen worden.Overal waar de Islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!... Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.Deze keer zet Jihad in op immigratie, vermeerdering en terreur. Onder gebruikmaking van de strijdmiddelen en mogelijkheden die de democratie en het rechtssysteem van het Westen zelf, in samenhang met een burgerlijke meerderheid, toestaan en bieden, kunnen de moslims Europa van binnenuit bezetten.Grote steden zijn al onder de voet van moslims.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan, waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De poorten zijn wijd open.Via Turkije wordt de islamitische heilige oorlog, van Azië en Afrika verplaatst naar Europa.Historicus Serge-Trifkovic zegt :De weigering van de westerse elite om hun naties te beschermen tegen jihadistische infiltratie is het grootste verraad in de geschiedenis....http://www.thetrap.nl/videos/53892/

 .Huwelijksdwang is in Nederland strafbaar, en polygamie is in strijd met de Nederlandse rechtsorde. Het ministerie van Justitie is heel duidelijk over deze zaken. Toch verkeren hier minimaal duizend vrouwen met een islamitische achtergrond in een situatie die volkomen indruist tegen de Nederlandse rechtsorde....http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72773/gevangen_in_je_huwelijk
  In Saoedie Arabië vrouwen worden onthoofd,omdat er van gezegd wordt, dat ze aan hekserij doen...