dinsdag 14 maart 2017

Sluipend JIHAD verovert West-Europa

http://www.republikeinen.org/img/vluchtelingen.jpgVolgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast.Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is(Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad).Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…  

De islamdreiging van Europa is echter nooit groter geweest dan vandaag de dag het geval is.Zonder slag of stoot hebben ze via de massa-immigratie hele wijken en steden veroverd.Ze hebben zonder weerwerk en met de collaboratie van onze politieke, journalistieke en culturele elite onze steden kunnen islamiseren.In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat). In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Langzaam maar zeker worden deze wijken omgevormd tot buurten waar andere regels gelden dan in de rest van de samenleving. De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de Sharia. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”Vandaag in Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land....

Onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de Islam, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.De oliecrisis van de jaren zeventig was het kantelpunt voor de knieval van de Europese politieke elites voor de Arabische wereld. In ruil voor toegang tot Arabische olie en afzetmark-ten in het Midden-Oosten stemden de Europese politieke elites in het geheim in met de sluipende islamisering van Europa.De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt en de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen en verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen.En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist... 

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.En tot aan de burgeroorlog toe zal de linkse politiek de Islam blijven knuffelen, totdat het te laat is! Men wordt pas echt wakker in die kringen, wanneer het te laat is!De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…..
.
Verschrikkelijke gevolgen van links beleid in Paris.....
De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (Islam = onderwerping)....

Europa wordt dankzij politieke elite geïslamiseerd en in multiculturele oorlog gestort...